SLUŽBYT

 

Prenechajte správu bytového domu nám a bývajte bez starostí

 

Službyt Levice

Vážení návštevníci

Vitajte na oficiálnych stránkach našej spoločnosti

Veríme, že z nich budete čerpať informácie o činnosti našej spoločnosti a že tieto využijete, či už ako náš zákazník, obchodný partner alebo záujemca o naše služby.
Za úspechmi, produktmi a službami nesúcimi logo našej spoločnosti sa skrýva poctivá a náročná práca, profesionalita a lojálnosť našich zamestnancov. Naša  každodenná firemná politika je  jednoznačná, spočíva v orientácií sa na zákazníka, v kvalite práce, uspokojovaní potrieb našich zákazníkov s poskytovanými službami čo najvyššej kvality.

Vysoko si vážime a ctíme našich  zákazníkov, ich dôvera je pre nás zaväzujúca. Spokojní zákazníci sú naším cieľom.

Ak máte záujem dozvedieť sa viacej o našej spoločnosti naše stránky sú Vám k dispozícií.

Ing. Viliam Rybár

kontateľ spoločnosti

Pracujte s odborníkmi

Prečo pracovať s nami

Ročná tradícia

Bytových domov

Nebytových priestorov

Bytov

Poskytované služby

Správa bytov

.Zabezpečujeme komplexnú správu bytov a nebytových priestorov v okrese Levice v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Obnova bytových domov

Zabezpečujeme analýzu súčasného stavu a návrh na systémové riešenie obnovy bytových domov.

Prenájom nebytových priestorov

Ponúkame na prenájom komerčné nebytové priestory vhodné pre služby, obchod a kancelárie.

Montáž meradiel a rozpočítavanie nákladov

Poskytujeme služby v oblasti montáži meradiel, odpočtov a rozpočítavania nákladov súvisiacich s prenájmom aj pre objekty mimo našej správy.